Sẽ ra sao nếu xã hội chúng ta đang sống, ai cũng có tấm lòng nhân ái không chỉ nghỉ đến bản thân & gia đình mình mà còn quan tâm, san sẻ đến những người cùng sống. Nếu được như vậy, xã hội sẽ tràn ngập trong tình yêu thương và nhẹ nhàng biết mấy.

Với Trần Đức Phú BDS, luôn quan niệm cuộc đời không phải là một đường thẳng, trên đường đi ấy chúng ta sẽ gặp rất nhiều ngã rẻ. Nếu biết cuộc đời không phải là một đường thẳng và ta có thể vòng lại điểm đã qua, thì tốt hơn là trên mỗi bước đi chúng ta nên gieo vài hạt trái cây, ngũ cốc bên đường, để đến lúc chúng ta vòng lại thì có thể đã có trái ngon chờ đợi. 

Với mỗi giao dịch bất động sản thành công, Trần Phú & Các Cộng Sự sẽ trích ra 5% số tiền hoa hồng nhận được để thực hiện việc ” Gieo Hạt”. Trần Phú & Các Cộng Sự sẽ dành số tiền này để thực hiện các hoạt động thiện nguyện của nhóm. Mục đích hướng tới là các các em nhỏ vùng cao. Về vật chất và tinh thần các em nhỏ vùng cao luôn thiếu thốn rất nhiều, các em cần được hưởng một cuộc sống bình thường như bao người.

Cảm ơn quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ Trần Phú & Các Cộng Sự. Khách hàng trao niềm tin và cơ hội cho Trần Phú & Các Cộng Sự trong mỗi giao dịch bất động sản thì sau mỗi giao dịch thành công Trần Phú & Các Cộng Sự lại cùng khách hàng trao niềm tin cho thế hệ trẻ. Với mong muốn sẽ lan tỏa nhiều hơn thông điệp “Sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình”.

 

trẻ em vùng cao

0909 123 277

zalo
viber